Inicio Concello Deporte Peche das piscinas municipais exteriores
08 | 12 | 2022
Peche das piscinas municipais exteriores

 
Concello de SarriaCon data 24 de agosto do 2020 procédese o peche das instalacións das Piscinasmunicipais exteriores deste Concello, debido á situación de crise sanitariaderivada do COVID-19 e a aparición dun traballador/a positivo do PCR.

A Alcaldía vése na obriga do peche das piscinas municipais exteriores.

Con base no anteriormente exposto, en virtude das atribucións que me confire oart. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e noartigo 61 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de administración local de Galicia, estaAlcaldía RESOLVE:

PRIMEIRO.-Proceder ao peche das piscinas municipais exteriores dende o día 24de agosto do 2020  ata que a situación sanitaria permita a súa reapertura.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente decreto ao departamento de deportes eproceder á publicación do presente decreto na páxina web do Concello.

 

Decreto: Peche das piscinas municipais exteriores

 

 

Concello de Sarria

 

O que se fai público para coñecemento xeral.

Sarria, a 02 de febreiro de 2016

A ALCALDESA – PRESIDENTA

Asdo.: María del Pilar López Yáñez

  Compartir
Cartel
document.write("<\/div>")

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí: Política de cookies.

Acepto cookies para este sitio